Skip to main content Skip to footer

Aanname beleid

Inleiding

Bij de Voedselbank Hendrik-Ido-Ambacht zijn vrijwilligers actief op diverse terreinen. Vrijwilligerswerk getuigt van maatschappelijke betrokkenheid en de bereidwilligheid om daar vrije tijd voor in te zetten. Aangezien de Voedselbank een maatschappelijke functie heeft, is het belangrijk om duidelijk te zijn in wat we van iedere vrijwilliger verwachten.  Al onze vrijwilligers gaan om met mensen, die door welke oorzaak dan ook niet in staat zijn zonder ondersteuning een gezond voedingspakket te verkrijgen. Daardoor verkeren onze cliënten in een kwetsbare positie, ze zijn minder weerbaar bij grensoverschrijdend gedrag van welke aard dan ook.  Wij werken dan ook alleen met vrijwilligers die daar ten alle tijde rekening mee houden.

Aanmelding

Onze Voedselbank draait geheel op vrijwilligers. Aangezien er veel werk verzet moet worden om een soepel draaiende organisatie te zijn en te blijven zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wij willen een goed beeld krijgen van wat de beoogde vrijwilliger kan betekenen voor de Voedselbank.

 

Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:

·         Het kennismakingsgesprek.

·         Indien van toepassing controle van diverse referenties.

·         Het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) indien voor de functie nodig (coördinatoren, intakers en bestuursleden).

·         Bekend maken met de bij ons geldende gedragscode en integriteitscode.

·         Het aangaan van de vrijwilligersovereenkomst.

·         Evaluatiegesprek na 3 maanden.

 

De vrijwilligersovereenkomst en de kennis van gedragscode en integriteitscode geldt voor alle vrijwilligers die voor de Stichting Voedselbank Hendrik-Ido-Ambacht werken. De coördinator vrijwilligers houdt het vrijwilligersregister bij.

Omgang met cliënten en onderling

In de omgang met cliënten en de omgang met elkaar is er voor de vrijwilligers geen ruimte voor agressief, respectloos of seksueel getint grensoverschrijdend gedrag of gedrag dat daar tegenaan schuurt, in welke vorm dan ook.

Beloningsbeleid

De vrijwilligers ontvangen voor hun inzet geen beloning, dit geldt voor alle vrijwilligers, ook voor de bestuursleden. 

Naleving

In onze integriteitscode staat aangegeven hoe wij handelen bij overschrijding van de normen. Ook staat daar en op de website het contactadres van onze Vertrouwenspersoon die te benaderen is bij gevallen die niet door directe bemiddeling op te lossen zijn.

Bij de Voedselbank vinden wij het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom vragen we je om akkoord voor het verwerken van persoonsgegevens.

In ons privacybeleid informeren wij je over hoe wij jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).