Skip to main content Skip to footer

Gedragscode

Inleiding

Bij de Voedselbank Hendrik-Ido-Ambacht zijn vrijwilligers actief op diverse terreinen. Vrijwilligerswerk getuigt van maatschappelijke betrokkenheid en de bereidwilligheid om daar vrije tijd voor in te zetten. Aangezien de Voedselbank een maatschappelijke functie heeft, is het belangrijk om vast te leggen hoe we met elkaar omgaan. Bij de aanname van iedere vrijwilliger wordt een gesprek gevoerd waarbij gewezen wordt op het belang van integer handelen volgens onze integriteitscode. Met iedere vrijwilliger wordt een vrijwilligersovereenkomst afgesloten. Bij het ondertekenen van deze Vrijwilligersovereenkomst wordt de vrijwilliger erop gewezen dat deze gedragscode als bijlage deel uitmaakt van de overeenkomst.

Uitgangspunten en doel

Een gedragscode is een belangrijk middel om met elkaar de gewenste omgangsvormen vast te leggen. Ook biedt de gedragscode de mogelijkheid om ongewenste omgangsvormen bespreekbaar te maken binnen de Voedselbank.

Reikwijdte van de gedragscode

De gedragscode geldt voor alle vrijwilligers bij de Stichting Voedselbank Hendrik-Ido-Ambacht tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk. De Voedselbank spant zich in om voor de vrijwilliger een gezonde en veilige werkplek te bieden. Daarbij hoort ook de inspanning tot het voorkomen dat vrijwilligers worden blootgesteld aan intimidatie, pesten, agressie en discriminatie. De omgang tussen vrijwilligers en cliënten van de Voedselbank berust op integer handelen en respect voor ieders ras, sekse, levensbeschouwing en leeftijd.

Omgang met cliënten

Vrijwilligers accepteren geen agressief of respectloos gedrag van cliënten en gedragen zichzelf ook niet zo tegen hen. Evenmin wordt seksueel getint gedrag, discriminerend gedrag of intimidatie van vrijwilligers of cliënten getolereerd. 

Overige gedragsregels

·         Het gebruik van drugs en/of alcohol of het onder invloed zijn daarvan is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet toegestaan.

·         Vrijwilligers van de Voedselbank mogen geen persoonlijke geschenken van cliënten en/of leveranciers aannemen.

·         In de binnenruimtes van de Voedselbank zijn huisdieren niet toegestaan, niet van cliënten en niet van medewerkers. Erkende hulphonden van cliënten zijn wel toegestaan.

·         Roken binnen de Voedselbank is verboden.

Kledingrichtlijnen

Er wordt van de vrijwilligers verwacht dat ze passend / representatief  gekleed gaan voor de functie die ze uitoefenen.  

Naleving

ledere vrijwilliger is verantwoordelijk voor een goede invulling van deze gedragscode. Het moet vanzelfsprekend zijn dat men elkaar erop aanspreekt als iemand van deze gedragscode afwijkt.  De Coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de handhaving van deze code. 

Bij de Voedselbank vinden wij het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom vragen we je om akkoord voor het verwerken van persoonsgegevens.

In ons privacybeleid informeren wij je over hoe wij jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).