Skip to main content Skip to footer

Klachtenregeling

U bent een klant van onze voedselbank:

Alle vrijwilligers en intakers van onze voedselbank doen hun uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat er vergissingen worden gemaakt of dat er problemen ontstaan die u onderling niet heeft kunnen oplossen. U kunt dan een formele klacht indienen bij het bestuur van de voedselbank, maar afhankelijk van de aard en ernst van uw klacht kunt u ook eerst contact opnemen met uw vaste contactpersoon of de leidinggevende coördinator bij de Voedselbank om in goed overleg tot een oplossing te komen.

Indien de klacht een (vermoeden van) integriteitsschending of grensoverschrijdend seksueel gedrag betreft, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de Integriteitscode die als Bijlage 6 toegevoegd is aan het Voedselbank Reglement 2022

Wilt u een formele klacht indienen: zie klachtenbehandeling klant.

Je bent vrijwilliger bij onze voedselbank: 

Onze voedselbank doet z’n uiterste best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn en een vellige sfeer te hebben voor vrijwilligers. Toch kan het gebeuren dat er vergissingen worden gemaakt of dat er problemen ontstaan, die je onderling niet hebt kunnen oplossen en dan ontstaat soms de behoefte om daarover met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten.

Indien de klacht een (vermoeden van) integriteitsschending of grensoverschrijdend seksueel gedrag betreft, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de Integriteitscode die als Bijlage 6 toegevoegd is aan het Voedselbank Reglement 2022

Voor te nemen stappen: zie klachtenbehandeling vrijwilliger

Bij de Voedselbank vinden wij het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom vragen we je om akkoord voor het verwerken van persoonsgegevens.

In ons privacybeleid informeren wij je over hoe wij jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).