Skip to main content Skip to footer

Voedselveiligheid

Klanten van de Voedselbank moeten erop kunnen vertrouwen dat de veiligheid van het voedsel dat zij krijgen aangeboden gewaarborgd is. De Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, het Infoblad 76, met richtlijnen waaraan men moest voldoen om veilig met voedsel te kunnen/mogen werken.

Voedselbank Hendrik-Ido-Ambacht werkt met een Handboek Voedselveiligheid dat gebaseerd is op de CBL Hygiënecode. In dit handboek staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig gewerkt wordt. Inspecteurs van de Houwers Groep, een onafhankelijke inspectiebedrijf en werkzaam op het gebied van voedselveiligheid controleert ons. Er wordt jaarlijks steekproefsgewijs en onverwacht bij de aangesloten Voedselbanken geïnspecteerd.

Gezond voedsel dat aan hoge eisen voldoet

Iedere week worden levensmiddelen verzameld door onze vrijwilligers. Ze worden indien nodig omgepakt en verpakt om tijdens de uitgiftedag beschikbaar gesteld te worden aan de klanten. Op dinsdag en donderdag wordt de winkel ingericht en bepaald hoe we het beschikbare voedsel optimaal aan de verschillende gezinssamenstellingen kunnen aanbieden. Welke producten we kunnen aanbieden verschilt natuurlijk van week tot week, want we zijn afhankelijk van wat onze donateurs ons aanbieden! Alle producten die wij onze klanten aanbieden voldoen aan de eisen die in de Warenwet aan ons gesteld worden. In samenwerking met de grootste landelijke supermarktketens vormen wij een zogenaamde gesloten voedselketen. De Voedselbank Hendrik-Ido-Ambacht wordt net als alle andere supermarkten regelmatig en onaangekondigd gecontroleerd op het handhaven van de voedselveiligheidseisen (HACCP).

Als je toch twijfelt: meld het ons! Twijfels? Eet het dan niet op!

Met de grootst mogelijke zorg controleren wij de kwaliteit van alle producten die we tijdens de uitgiftedag aanbieden. Hierbij houden we ons strikt aan de wettelijk voorgeschreven eisen. De uiterste houdbaarheid van een product, de zogenaamde Tenminste Houdbaar Tot (THT) datum mag bij uitgifte via een Voedselbank later zijn dan de datum die op de verpakking vermeld staat. Hiervoor heeft de warenwet het informatieblad 76 opgesteld waarin staat welke producten, hoelang over de datum mogen zijn.

Bij de Voedselbank vinden wij het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom vragen we je om akkoord voor het verwerken van persoonsgegevens.

In ons privacybeleid informeren wij je over hoe wij jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).