Skip to main content Skip to footer

Aanvragen voedselpakket

Alleen hulpverleners kunnen een Voedselpakket aanvragen. Op deze manier weten we zeker dat een aanvraag correct ingediend wordt. Daarnaast kan er met behulp van een hulpverlenende instantie beter gekeken worden naar de problematiek die ten grondslag ligt aan de financiële problemen. Hiermee hoopt de Voedselbank niet alleen noodhulp te bieden, maar ook bij te dragen aan een oplossing voor de lange termijn.

STAP 1: FORMULIEREN INVULLEN

Jouw cliënt heeft recht op een voedselpakket wanneer hij/zij voldoet aan de actuele toekenningscriteria die zijn opgesteld door Voedselbanken Nederland. Voldoet jouw cliënt aan de eisen, dan kun je hier het formulier downloaden. Dit formulier kun je zowel gebruiken voor een aanvraag als voor een evaluatie. Wij werken met 2 verschillende formulieren, kijk goed welk formulier van toepassing is voor jouw cliënt:

Formulier Inkomen in eigen beheer

Formulier Leefgeld

STAP 2: FORMULIEREN MAILEN

Het formulier kun je per mail (naar intakevbhia@outlook.com) opsturen. Alleen aanvragen die volledig en met de benodigde bijlagen worden ingediend zullen in behandeling worden genomen. De voorwaarden staan vermeld in het formulier zelf.

STAP 3: TOEKENNING/AFWIJZING COMMUNICEREN

Wanneer een aanvraag toegekend wordt, brengen wij de hulpverlener op de hoogte. In deze mail staat voor hoeveel maanden een pakket is toegekend, wat de afhaal locatie en ophaaltijd is en worden eventuele bijzonderheden medegedeeld. De aanvragende hulpverlener is verantwoordelijk om de cliënt hiervan te informeren.

Ook als een aanvraag afgekeurd wordt, brengen wij de hulpverlener op de hoogte. Hierbij wordt de aanvragende hulpverlener verzocht deze mededeling en andere mogelijkheden met de cliënt te bespreken.

Na toekenning mag de cliënt wekelijks een voedselpakket afhalen.

STAP 4: AANVRAAG VERLENGEN

Zes weken voordat het pakket afloopt, ontvangt jouw cliënt bij zijn/haar pakket een herinnering met daarop vermeld de einddatum van het pakket. De cliënt informeert zijn/haar hulpverlener. Uiterlijk 2 weken voor de einddatum moet het evaluatieformulier per mail worden verstuurd naar intakevbhia@outlook.com. Gebruik hiervoor dezelfde formulieren uit stap 1.

Bij de Voedselbank vinden wij het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom vragen we je om akkoord voor het verwerken van persoonsgegevens.

In ons privacybeleid informeren wij je over hoe wij jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).