Aanvraag

Voedselpakketten zijn bedoeld als tijdelijke hulp voor mensen die voor korte of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. Zij zijn niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Men kan voor maximaal 3 jaar in aanmerking komen voor een voedselpakket.
 
Iedere aanvraag (en evaluatie) wordt in Rotterdam getoetst aan de actuele toetsingscriteria vastgesteld in de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

U kunt via het Sociaal Wijkteam van de Gemeente H-I-Ambacht,  Schuld-hulp-maatje, Vluchtelingenwerk of een hulpverlener op financieel leefgebied, aanvragen of u in aanmerking komt voor een voedselpakket.  
Het uitgiftepunt gaat daar niet over!  


Klik op onderstaande knop om een indicatie te krijgen of u in aanmerking kan komen voor een voedselpakket.

Wilt u meer weten?

Door op onderstaande knop te klikken kunt u het aanvraagformulier downloaden.
Vult u het aanvraagformulier altijd samen in met een van bovenstaande instanties