Wat u moet weten bij het aanvragen van voedselhulp

 

Onder het motto ‘oog voor voedsel, hart voor mensen’ helpen de voedselbanken mensen in Nederland die het tijdelijk (financieel) moeilijk hebben. De voedselbanken helpen veel mensen maar veel mensen durven niet te komen of weten onvoldoende dat onze hulp er ook voor hen is. Zij blijven ‘Onder de Radar’. Wij heten hen graag welkom! Klanten kunnen zich direct aanmelden bij de Voedselbank, ofwel via een verwijzer binnenkomen. De voedselondersteuning start direct na aanmelding vooruitlopend op de uitkomst van de financiële toetsing.

Voedselondersteuning

Als het besteedbaar bedrag van een huishouden onder de VBN norm zit, helpen wij wekelijks met voedselondersteuning. Deze ondersteuning is voor gemiddeld 3 dagen per week. Het aantal voedselproducten hangt af van het aantal personen binnen een huishouden, m.u.v. pleegkinderen. Minimaal 1x per 6 maanden vindt een gesprek (herintake) plaats met de klant waarbij de persoonlijke en financiële gegevens worden geactualiseerd.

Geen pakket zonder traject’

Tijdens de intake en later bij een herintake wordt er samen met de intaker gekeken naar aanvullende oplossingen voor de (financiële) problemen en waar mogelijk wordt er verwezen naar deskundige hulpverleners. In bepaalde situaties kan de lokale voedselbank een eigen keuze maken.

Mensen, die buiten hun schuld in blijvend financiële bestaansonzekerheid leven (laag inkomen, hoge vaste lasten), kunnen langer worden ondersteund.

In principe duurt de voedselondersteuning maximaal 3 jaar maar wij laten onze klanten niet in de steek. Als het niet lukt om uit de (financiële) problemen te komen, blijven wij helpen en zoeken wij samen naar
oplossingen. 

Wilt u een aanvraag indienen?

 

STUUR  DAN EEN BERICHT NAAR:  [email protected] 

OF KLIK OP 1 van ONDERSTAANDE KNOPpen

Aanvraag- en evaluatieformulier inkomen eigen beheer

Aanvraag- en evaluatieformulier leefgeld