Voorzitter:                   D. Brouwer

Secretaris:                     F. de Swart

Penningmeester:       B. Niesing

Bestuurslid:                   F. Schaap

Bestuurslid:                   W. Zijderveld 

Correspondentieadres:                     Paulusweg 11A,  3341CS te Hendrik-Ido-Ambacht

Onze missie

 
-         Het verstrekken van voedselhulp om niet aan de minst draagkrachtigen in Hendrik-Ido-Ambacht 
-         Het voorkomen van verspilling van voedsel 
 

Kernwaarden: 

 
-         We werken uitsluitend met vrijwilligers 
-         We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd is 
-         We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel (schijf van vijf) 
-         We verstrekken het voedsel gratis 
-         We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk 
-         We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’) 
-         We opereren transparant, geheel volgens de richtlijnen van VBN en ANBI 
 

Organisatie en bestuur: 

De voedselbank is onlangs opgezet als een stichting: Stichting Voedselbank Hendrik-Ido-Ambacht. De statuten zijn gedeponeerd bij een notariskantoor en de stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Het bestuur bestaat uit 5 leden, die een zittingstijd hebben van vier jaar en aftredend zijn volgens een rooster van aftreden. De bestuursleden van de Stichting zijn vrijwilligers en ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden of inzet. 

In het Huishoudelijk Reglement zijn de organisatie en de regelingen verder vastgelegd. 
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door een groep vrijwilligers onder leiding van een team van coördinatoren, onder leiding van de Algemeen coördinator die tevens voorzitter is van de Stichting. De opzet en taakverdeling van het coördinatorenteam is nader omschreven in het Huishoudelijk Reglement.